submit


Ingången i den chatt som inte kräver registrering på webbplatsen, och är inte föremål för de begränsningar av et. I chat kommer du att kunna använda webbkamera, lyssna på radio, gå till de andra rummen i Nätverket och dela privata meddelanden till andra användare, om du behöver en lätt klient och du är ansluten till Internet med brandvägg, om du vill dra nytta av det stöd som webbkamera för videosamtal, välj chatt moderatorer förbehåller oss rätten att ta bort utan föregående underrättelse till användaren vars beteende inte anses lämpligt. De andra rummen nås med hjälp av listan över kanaler (alla i chatten, är oberoende och är ej översedd av personalen, Chattali

About